مداح

 
مراسم عزاداری هیئت رایت العباس چیذر محرم 1389 با مداحی حاج محمود کریمی - بخش دوم
نویسنده : خادم العباس - ساعت ٩:۱٢ ‎ق.ظ روز ۱۳۸٩/٩/٢٢
 

دانلود کامل شب ششم و هفتم مراسم عزاداری هیئت رایت العباس (ع) در امامزاده علی اکبر چیذر :

چیذر محرم 89 چیذر محرم 89

 

شب ششم محرم 89

مذهبی مداحی دانلود شور روضه کریمی مقتل طاهری غزل مصیبت خلج چیذر واحد نوحه حدادیان رایت العباس محرم هلالی شعر آیینی جواد مقدم مداح منصور ارضی سازورغزل مصیبت

مذهبی مداحی دانلود شور روضه کریمی مقتل طاهری غزل مصیبت خلج چیذر واحد نوحه حدادیان رایت العباس محرم هلالی شعر آیینی جواد مقدم مداح منصور ارضی سازورروضه حضرت قاسم (ع)

مذهبی مداحی دانلود شور روضه کریمی مقتل طاهری غزل مصیبت خلج چیذر واحد نوحه حدادیان رایت العباس محرم هلالی شعر آیینی جواد مقدم مداح منصور ارضی سازورزمینه

مذهبی مداحی دانلود شور روضه کریمی مقتل طاهری غزل مصیبت خلج چیذر واحد نوحه حدادیان رایت العباس محرم هلالی شعر آیینی جواد مقدم مداح منصور ارضی سازورواحد

وبلاگ مداحشور

وبلاگ مداحشور

 

شب هفتم محرم 89

مذهبی مداحی دانلود شور روضه کریمی مقتل طاهری غزل مصیبت خلج چیذر واحد نوحه حدادیان رایت العباس محرم هلالی شعر آیینی جواد مقدم مداح منصور ارضی سازورغزل مصیبت

مذهبی مداحی دانلود شور روضه کریمی مقتل طاهری غزل مصیبت خلج چیذر واحد نوحه حدادیان رایت العباس محرم هلالی شعر آیینی جواد مقدم مداح منصور ارضی سازورروضه حضرت علی اصغر (ع)

مذهبی مداحی دانلود شور روضه کریمی مقتل طاهری غزل مصیبت خلج چیذر واحد نوحه حدادیان رایت العباس محرم هلالی شعر آیینی جواد مقدم مداح منصور ارضی سازورزمینه

مذهبی مداحی دانلود شور روضه کریمی مقتل طاهری غزل مصیبت خلج چیذر واحد نوحه حدادیان رایت العباس محرم هلالی شعر آیینی جواد مقدم مداح منصور ارضی سازورشعرخوانی (ترکی)

مذهبی مداحی بحرطویل دانلود شور روضه کریمی مقتل طاهری غزل مصیبت خلج چیذر واحد نوحه حدادیان رایت العباس محرم هلالی شعر آیینی جواد مقدم مداح منصور ارضی سازورواحد

مذهبی مداحی بحرطویل دانلود شور روضه کریمی مقتل طاهری غزل مصیبت خلج چیذر واحد نوحه حدادیان رایت العباس محرم هلالی شعر آیینی جواد مقدم مداح منصور ارضی سازورنوحه عربی

مذهبی مداحی بحرطویل دانلود شور دودمه روضه کریمی مقتل طاهری غزل مصیبت خلج چیذر واحد نوحه حدادیان رایت العباس محرم هلالی شعر آیینی جواد مقدم مداح منصور ارضی سازوردودمه

مذهبی مداحی بحرطویل دانلود شور دودمه روضه کریمی مقتل طاهری غزل مصیبت خلج چیذر واحد نوحه حدادیان رایت العباس محرم هلالی شعر آیینی جواد مقدم مداح منصور ارضی سازورشور

 

از پایگاه فرهنگی مذهبی نوای دل


 
comment نظرات ()
 
 
مراسم عزاداری هیئت رایت العباس چیذر محرم 1389 با مداحی حاج محمود کریمی - بخش اول
نویسنده : خادم العباس - ساعت ۳:۱٤ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٩/٩/٢۱
 

دانلود کامل پنج شب اول مراسم عزاداری هیئت رایت العباس (ع) در امامزاده علی اکبر چیذر :

حاج محمود کریمی - مداح  محمود کریمی

شب اول محرم 89

وبلاگ مداحغرل مصیبت

وبلاگ مداحروضه (حضرت مسلم)

مذهبی مداحی دانلود شور روضه کریمی مقتل طاهری خلج چیذر رایت العباس مقدم مداحزمزمه

مذهبی مداحی دانلود شور روضه کریمی مقتل طاهری خلج چیذر رایت العباس مقدم مداحزمینه

مذهبی مداحی دانلود شور روضه کریمی مقتل طاهری خلج چیذر رایت العباس مقدم مداحزمینه

مذهبی مداحی دانلود شور روضه کریمی مقتل طاهری خلج چیذر رایت العباس مقدم مداحواحد

مذهبی مداحی دانلود شور روضه کریمی مقتل طاهری خلج چیذر رایت العباس جواد مقدم مداحواحد

مذهبی مداحی دانلود شور روضه کریمی مقتل طاهری خلج چیذر حدادیان رایت العباس هلالی جواد مقدم مداحدودمه

مذهبی مداحی دانلود شور روضه کریمی مقتل طاهری خلج چیذر حدادیان رایت العباس هلالی جواد مقدم مداحشعرخوانی

 

شب دوم محرم 89

مذهبی مداحی دانلود شور روضه کریمی مقتل طاهری خلج چیذر حدادیان رایت العباس هلالی جواد مقدم مداح منصور ارضی سازورغزل مصیبت

مذهبی مداحی دانلود شور روضه کریمی مقتل طاهری خلج چیذر حدادیان رایت العباس هلالی جواد مقدم مداح منصور ارضی سازورروضه

مذهبی مداحی دانلود شور روضه کریمی مقتل طاهری خلج چیذر حدادیان رایت العباس هلالی جواد مقدم مداح منصور ارضی سازوردم

مذهبی مداحی دانلود شور روضه کریمی مقتل طاهری خلج چیذر حدادیان رایت العباس هلالی جواد مقدم مداح منصور ارضی سازورزمینه

مذهبی مداحی دانلود شور روضه کریمی مقتل طاهری خلج چیذر حدادیان رایت العباس هلالی جواد مقدم مداح منصور ارضی سازورواحد

مذهبی مداحی دانلود شور روضه کریمی مقتل طاهری خلج چیذر واحد نوحه حدادیان رایت العباس هلالی جواد مقدم مداح منصور ارضی سازورتک

مذهبی مداحی دانلود شور روضه کریمی مقتل طاهری خلج چیذر واحد نوحه حدادیان رایت العباس هلالی جواد مقدم مداح منصور ارضی سازورمناجات

 

شب سوم محرم 89

مذهبی مداحی دانلود شور روضه کریمی مقتل طاهری خلج چیذر واحد نوحه حدادیان رایت العباس هلالی شعر آیینی جواد مقدم مداح منصور ارضی سازورروضه حضرت رقیه (س)

مذهبی مداحی دانلود شور روضه کریمی مقتل طاهری خلج چیذر واحد نوحه حدادیان رایت العباس هلالی شعر آیینی جواد مقدم مداح منصور ارضی سازورزمینه

مذهبی مداحی دانلود شور روضه کریمی مقتل طاهری خلج چیذر واحد نوحه حدادیان رایت العباس هلالی شعر آیینی جواد مقدم مداح منصور ارضی سازورواحد

مذهبی مداحی دانلود شور روضه کریمی مقتل طاهری خلج چیذر واحد نوحه حدادیان رایت العباس هلالی شعر آیینی جواد مقدم مداح منصور ارضی سازورواحد

مذهبی مداحی دانلود شور روضه کریمی مقتل طاهری خلج چیذر واحد نوحه حدادیان رایت العباس هلالی شعر آیینی جواد مقدم مداح منصور ارضی سازورواحد

مذهبی مداحی دانلود شور روضه کریمی مقتل طاهری خلج چیذر واحد نوحه حدادیان رایت العباس هلالی شعر آیینی جواد مقدم مداح منصور ارضی سازوردودمه

مذهبی مداحی دانلود شور روضه کریمی مقتل طاهری خلج چیذر واحد نوحه حدادیان رایت العباس هلالی شعر آیینی جواد مقدم مداح منصور ارضی سازورشعرخوانی

مذهبی مداحی دانلود شور روضه کریمی مقتل طاهری خلج چیذر واحد نوحه حدادیان رایت العباس هلالی شعر آیینی جواد مقدم مداح منصور ارضی سازورشور

 

شب چهارم محرم 89

وبلاگ مداحغزل امام زمان (عج)

وبلاگ مداحروضه دو طفلان حضرت زینب (س)

مذهبی مداحی دانلود شور روضه کریمی مقتل طاهری خلج چیذر واحد نوحه حدادیان رایت العباس هلالی شعر آیینی جواد مقدم مداح منصور ارضی سازورزمینه

وبلاگ مداحواحد

مذهبی مداحی دانلود شور روضه کریمی مقتل طاهری خلج چیذر واحد نوحه حدادیان رایت العباس هلالی شعر آیینی جواد مقدم مداح منصور ارضی سازورواحد

مذهبی مداحی دانلود شور روضه کریمی مقتل طاهری خلج چیذر واحد نوحه حدادیان رایت العباس هلالی شعر آیینی جواد مقدم مداح منصور ارضی سازوردودمه

 

شب پنجم محرم 89

مذهبی مداحی دانلود شور روضه کریمی مقتل طاهری خلج چیذر واحد نوحه حدادیان رایت العباس هلالی شعر آیینی جواد مقدم مداح منصور ارضی سازورغزل امام زمان (عج)

مذهبی مداحی دانلود شور روضه کریمی مقتل طاهری خلج چیذر واحد نوحه حدادیان رایت العباس محرم هلالی شعر آیینی جواد مقدم مداح منصور ارضی سازورروضه حضرت عبدالله بن حسن (ع)

مذهبی مداحی دانلود شور روضه کریمی مقتل طاهری خلج چیذر واحد نوحه حدادیان رایت العباس محرم هلالی شعر آیینی جواد مقدم مداح منصور ارضی سازورزمینه

مذهبی مداحی دانلود شور روضه کریمی مقتل طاهری خلج چیذر واحد نوحه حدادیان رایت العباس محرم هلالی شعر آیینی جواد مقدم مداح منصور ارضی سازورواحد

مذهبی مداحی دانلود شور روضه کریمی مقتل طاهری خلج چیذر واحد نوحه حدادیان رایت العباس محرم هلالی شعر آیینی جواد مقدم مداح منصور ارضی سازوردودمه

مذهبی مداحی دانلود شور روضه کریمی مقتل طاهری خلج چیذر واحد نوحه حدادیان رایت العباس محرم هلالی شعر آیینی جواد مقدم مداح منصور ارضی سازورشور

 

از پایگاه فرهنگی مذهبی نوای دل


 
comment نظرات ()
 
 
دانلود فایل صوتی شهادت حضرت قاسم (ع)
نویسنده : خادم العباس - ساعت ۱٠:٤٢ ‎ق.ظ روز ۱۳۸٩/٩/٢٠
 

وبلاگ مداح

مداحی و عزاداری حاج محمود کریمی - شب ششم محرم (حضرت قاسم ابن الحسن (ع))

 

وبلاگ مداح

مداحی و عزاداری حاج محمود کریمی - شب ششم محرم (حضرت قاسم ابن الحسن (ع)) - عمو حسین بیا ببین روی خاکم

 

روضه نوحه مداحی عکس مقتل کریمی طاهری خلج هلالی مقدم

مداحی و عزاداری حاج محمدرضا طاهری - شب ششم محرم (حضرت قاسم ابن الحسن (ع)) - یادگار مجتبایم

 

روضه نوحه مداحی عکس مقتل کریمی طاهری خلج هلالی مقدم

مداحی و عزاداری حاج محمدرضا طاهری - شب ششم محرم (حضرت قاسم ابن الحسن (ع)) - من منتظرم که بشم فدات عمو جان


 
comment نظرات ()